LC Levering Software

AOC Energie

Intake

Sinds de oprichting van AOC Energie BV in 2003 heb ik mogen werken aan de automatisering/informatisering. Het binnenhalen en effectief bedienen van klanten in de energiemarkt is een complex proces. Om daadwerkelijk energie en geld uit te sparen moeten veel gegevens verzameld worden. Daarvoor heb ik samen met Ad Andeweg van AOC (Andeweg Ontwikkeling Consultancy) een voor die tijd revolutionair werkproces, ondersteund door IT, uitgedacht.

In een webapplicatie worden stap voor stap alle gegevens verzameld. Eerst de algemene klant gegevens (Contactpersonen, NAW-gegevens, Factuurgegevens, Algemene opmerkingen). Vervolgens loopt de intake alle aansluitpunten (meestal locaties) door en verzameld daar in detail de gas- en elektraverbruik gegevens en gegevens over aansluitcodes en verloop data van bestaande contracten. Ook specifieke tuinbouw informatie voor stomen en lidmaatschap van verenigingen kan worden geadministreerd. Soms moet informatie meerdere keren verstrekt worden, aangezien het bij sommige klanten hetzelfde is en bij andere klanten verschillend. In dat geval probeert het systeem gegevens automatisch vooraf in te vullen, zodat alleen afwijkende gegevens ingevuld of aangevuld hoeven te worden.

Al deze informatie wordt verzameld en gebundeld. Uit deze gegevens wordt berekend wat er qua besparing mogelijk is voor de klant. Op basis hiervan worden contracten gegenereerd. Deze contracten worden direct uitgeprint (op een mobiele printer) en kunnen dan direct in eerste bezoek aan de klant ondertekend worden. Ter vergelijking: eerst werden er in een Excel sheet vele werkbladen ingevuld. Daarna moest op kantoor alles doorgerekend worden en ging men met het contract terug naar de klant. Er wordt dus enorm op reistijd en informatie verwerking bespaard. Deze besparing wordt direct omgezet in aandacht voor (nieuwe) klanten.

Beheer

Voor het beheren van informatie van bestaande klanten gebruiken we een iets andere insteek. Uiteraard is alle informatie uit de intake beschikbaar, maar in het beheer systeem wordt het iets anders gepresenteerd. Hierbij wordt de informatie in meerdere 'lagen' getoond. Allereerst kan je kiezen voor een klant, en komt de algemene contact informatie te voorschijn. Daarvandaan kan voor specifieke aansluitingen gekozen worden en kan gekozen worden uit de verschillende contracten, informatie over WKK's (zie verderop) en andere detail informatie. Hierdoor is het mogelijk om nog meer details over de verschillende onderwerpen toe te voegen, zonder dat het onoverzichtelijk wordt.

Het beheer systeem voorziet ook in diverse overzichten. Het geeft aan welke klanten van leverancier kunnen wisselen en hoever dat proces is. O.a. wordt bekeken of alle gegevens al beschikbaar zijn, kunnen brieven gegenereerd worden om diverse aanbieders uit te nodigen energie aan te bieden voor een klant. Opzegbrieven kunnen worden genereerd en ook de historie van gas- en elektriciteitscontracten kan bekeken worden. Uiteraard kunnen ook facturen worden gegenereerd aan de hand van de meest recente gegevens en zijn er ook overzichten met betaal status van facturen beschikbaar.

Sparkspread bewaking

In de tuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde Warmte Kracht Koppelingen (WKK). Een WKK zet aardgas om in warmte en elektriciteit. De warmte gaat de kas in, de elektriciteit wordt deels zelf gebruikt en deels verkocht. Een tuinder wordt dan energie leverancier. Het verschil tussen de inkoopprijs van gas en de verkoopprijs van elektriciteit, gecorrigeerd voor diverse factoren, noemen we de sparkspread. Kortom wat de tuinder overhoud aan het gebruik van een WKK.

Elektriciteit wordt verkocht op de OTC (lange termijn) en APX (korte termijn) markt. Deze markten zijn ingewikkeld om op te handelen als leek en moeilijk te voorspellen. AOC Energie ondersteunt tuinders bij deze handel. Hiervoor hebben we een 'Sparkspread'-tool ontwikkeld. Van diverse handelsplatforms kunnen we de ingenomen posities voor gas en elektriciteit overnemen. Vervolgens kunnen we de sparkspread en de bijdrage per m2-tuin berekenen (mede met gegevens uit het beheersysteem, waarmee deze tool geïntegreerd is).

Op basis van de verzamelde informatie kunnen we diverse informatie tonen en analyses doen. In een grafiek kunnen we de posities over tijd tonen en de ontwikkeling van de sparkspread weergeven. Mocht op bepaalde momenten in de tijd er onbalans zijn in de ingenomen posities (meer elektriciteit verkocht, dan gas om dat op te wekken ingekocht), dan corrigeert onze tool daarvoor met prijs informatie van dat moment. Op de achtergrond houdt de sparkspread-tool namelijk actuele energie prijzen in de gaten. Daardoor kunnen we altijd posities doorrekenen als we nu zouden besluiten al het gas dat nog moet worden ingekocht in te kopen en alle te verkopen elektriciteit direct te verkopen. Verder biedt de sparkspread tool de mogelijkheid om scenarios door te rekenen. In deze scenario's kunnen verwachte toekomstige prijzen worden ingevoerd, of kan er gekozen worden om meer of minder uren dan gepland de WKK te gebruiken, ook kan er gekozen worden min of meer elektriciteit op de korte of lange termijn markt te verkopen. Al deze informatie in combinatie met het advies van AOC Energie helpt klanten om meer uit hun WKK te halen. Deze tool wordt niet alleen bij AOC Energie gebruikt, maar de klanten kunnen indien zij dit wensen ook zelf deze tool benaderen via de website van AOC Energie.

Israëlsdreef 22, 3262 NA Oud-Beijerland | T: 0186 - 712 010 | M: 06 - 4224 8588